გიმნაზიაში გაიმართა მე-12 კლასის კაფე საღამო დამრიგებელი ქალბატონი ნინო (ხარაძე).

Go to top